Nyomtatványok

A kitöltött és aláírt nyomtatvány(okat)t a Medicover Egészségpénztár részére az alábbi módokon van lehetősége megküldeni:

  • e-mailen az ügyfélkapun keresztül történő (AVDH) hitelesítést követően az avdhugyintezes@medicoverep.hu e-mail címre. (Fontos: e-mailen kizárólag AVDH hitelesítéssel ellátott dokumentumokat áll módunkban elfogadni, melyről kérjük olvassa el részletes tájékoztatónkat.)
  • Medicover recepciókon keresztül történő átadással (eredeti papíralapon), vagy
  • postai úton (eredeti papíralapon, a Medicover Egészségpénztár 1134 Budapest, Váci út 29-31. címre).

Letölthető nyomtatványok

Fontos tudnivaló, hogy a Belépési nyilatkozat mellé – jogszabályi előírás miatt – a személyazonosító okmány másolatát (személyi igazolvány/jogosítvány/útlevél) ÉS a lakcímkártya (csak a lakcímet tartalmazó első oldal) másolatát is csatolni szükséges!

A pénztári számla egy családi számla, így jelölés esetén közeli hozzátartozója, mint szolgáltatásra jogosult is igénybe vehet szolgáltatást. Szolgáltatásra jogosult lehet: házastárs/élettárs, szülő, nagyszülő, dédszülő, gyermek, testvér, unoka. Nem lehet szolgáltatásra jogosult a közeli hozzátartozó hozzátartozója (pl. anyós/após, testvér gyermeke/házastársa, stb.).

Tagsága alatt bármikor lehetősége van haláleseti kedvezményezettet megjelölni. Jelölés esetében a megnevezett(ek) örökli(k) a pénztári egyéni számlájának összegét. Haláleseti kedvezményezett bárki lehet, nem szükséges közeli hozzátartozónak lenni. Jelölés hiányában az elszámolás a törvényes öröklés szabályai szerint zajlik. Fontos, hogy a nyomtatvány papíralapon történő beküldése esetén tanúk által is hitelesítve legyenek.

Társkártyát igényelhet Egészségkártyája mellé a bejelentett szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozója részére.   Új belépő/átlépő részére nem szükséges a nyomtatvány kitöltése, új tagjaink esetében a Medicover Egészségkártya elkészítése automatikusan megtörténik.  Elvesztés, megrongálódás, névváltozás esetén ezen nyomtatvány benyújtásával lehetséges újat igényelni.

Készpénzes számláit az ún. Számlaösszesítő nyomtatványon keresztül nyújthatja be a Pénztárba. Fontos tudnivaló, hogy a Pénztár kizárólag a számla első, eredeti példányát fogadhatja be. A benyújtás postai úton a 1134 Budapest, Váci út 29-31. címen lehetséges. Köszönjük közreműködését.

Személyes adataiban történt változásokat (pl. névváltozás, állandó lakcím, személyigazolvány, lakcímkártya számának változása) kérjük ezen a nyomtatványon jelezze.

Szemüveg, kontaktlencse, (fényérzékenység esetén) napszemüveg és hallókészülék vásárlása a vonatkozó jogszabályok alapján kizárólag orvos vagy (szemüveg és kontaktlencse esetén) optometrista által kiállított javaslat alapján lehetséges.

Amennyiben szemüveget, kontaktlencsét, napszemüveget, vagy hallókészüléket, illetve ezek kiegészítőit a Pénztáron keresztül szeretné megvásárolni, kérjük ezt a nyomtatványt juttassa el a Pénztárba. Amennyiben a szemüvegvásárlás előzetes szemvizsgálat, a hallókészülék vásárlás előzetes szakorvosi vizsgálat alapján történik, és ennek ténye a számla mellékletéből kiderül, úgy egyszeri alkalomra a Pénztár azt is elfogadja.

Plusz 10% adókedvezmény járhat, ha számlájának egy részét vagy akár egészét 2 évre leköti. A lekötés bármikor indítható, a 10% adókedvezményt a lekötés évét követően kaphatja meg.

Fontos tudnivaló: a lekötéshez kapcsolódó 10% adókedvezmény a befizetés után járó 20% kedvezményen felül igényelhető, azonban beleszámít a max. 150.000 Ft önkéntes pénztári befizetések után járó visszaigénylési keretbe!

A nyomtatványt eredeti példányban (postai úton, vagy Medicover recepción történő leadással), valamint ügyfélkapus (AVDH-s hitelesítéssel) lehet a Pénztárba beküldeni.

Kérjük figyelmesen olvassa el a dokumentumon a feltörés feltételeit is.

A nyilatkozatban van lehetősége megbízni a Pénztárt, hogy a Medicover biztosítás/családi kiterjesztés díját az egyéni számlája terhére – a Biztosító által benyújtott számla ellenében – kifizesse a Medicover Biztosítónak.

A nyilatkozatban van lehetősége megbízni a Pénztárt, hogy a Várandósgondozás díját az egyéni számlája terhére – a szolgáltató által benyújtott számla ellenében – kifizesse a Medicover Egészségközpont Zrt. számára.

A nyilatkozatot kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, valamint kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek szükséges kitölteni. A nyilatkozat kitöltése abban az esetben is szükséges, amennyiben a Belépési nyilatkozaton nem nyilatkozott a közszereplői státuszáról, vagy Pénztártag halála miatt történik kifizetés a haláleseti kedvezményezett vagy a törvényes örökös számára.

A Medicover Egészségpénztárba történő belépést követően lehetősége nyílik a korábbi egészségpénztári tagságát megszüntetni, és a másik pénztárban lévő egyéni számlájának fedezetét a Medicover Egészségpénztárba átkérni. A nyomtatvány kitöltését követően a Medicover Egészségpénztár intézi az átlépési folyamatot.

Esetleges panaszával kérjük forduljon munkatársainkhoz a +36 1 465 3125-ös telefonszámon, vagy az info@medicoverep.hu e-mail címen. Írásbeli panaszát az MNB által készített formanyomtatványon is benyújthatja e-mailen (info@medicoverep.hu) vagy postai úton (1134 Budapest, Váci út 29-31.).

Elhunyt Pénztártag egyéni számlájának egyenlegéről az alábbi nyomtatványon rendelkezhet(nek) a haláleseti kedvezményezett(ek), vagy amennyiben nem jelölt meg a Pénztártag kedvezményezettet, a mindenkori törvényes örökös(ök), a szükséges – dokumentumon felsorolt – egyéb dokumentumok (pl. halotti anyakönyvi kivonat) beküldésével. Amennyiben több kedvezményezett/örökös van, külön-külön rendelkezés kitöltése szükséges. A rendelkezést eredeti példányban, papíralapon a Pénztár címére vagy AVDH hitelesítést követően e-mailen lehet benyújtani a Pénztárba.