Nyomtatványainkat kitöltés és aláírás után e-mailen (hitelesítést követően!) vagy postai úton van lehetősége beküldeni a Medicover Egészségpénztárba.

  • E-mailen történő beküldés AVDH hitelesítéssel

Dokumentumaink elektronikusan is hitelesíthetőek, így ügyfélkapun keresztül (AVDH-val) papírmentesen, online hitelesítheti aláírni kívánt iratait.
Fontos tudnivaló, hogy e-mailen kizárólag AVDH hitelesítéssel ellátott dokumentumokat áll módunkban elfogadni. A lehetőségről kérjük, hogy olvassa el részletes tájékoztatónkat.

  • Postai úton történő beküldés: Medicover Egészségpénztár, 1134 Budapest, Váci út 29-31. címre

Fontos tudnivaló, hogy a Belépési nyilatkozat mellé – jogszabályi előírás miatt – a személyazonosító okmány másolatát (személyi igazolvány/jogosítvány/útlevél) ÉS a lakcímkártya (csak a lakcímet tartalmazó első oldal) másolatát is csatolni szükséges!

A pénztári számla egy családi számla, így jelölés esetén közeli hozzátartozója, mint szolgáltatásra jogosult is igénybe vehet szolgáltatást.
Szolgáltatásra jogosult lehet: házastárs/élettárs, szülő, nagyszülő, dédszülő, gyermek, testvér, unoka.
Nem lehet szolgáltatásra jogosult a közeli hozzátartozó hozzátartozója (pl. anyós/após, testvér gyermeke/házastársa, stb.).

Tagsága alatt bármikor lehetősége van haláleseti kedvezményezettet megjelölni.
Jelölés esetében a megnevezett(ek) örökli(k) a pénztári egyéni számlájának összegét. Haláleseti kedvezményezett bárki lehet, nem szükséges közeli hozzátartozónak lenni.
Jelölés hiányában az elszámolás a törvényes öröklés szabályai szerint zajlik.
Fontos, hogy a nyomtatvány papíralapon történő beküldése esetén tanúk által is hitelesítve legyenek.

Készpénzes számláit az ún. Számlaösszesítő nyomtatványon keresztül nyújthatja be a Pénztárba.

Fontos tudnivaló, hogy a Pénztár kizárólag a számla első, eredeti példányát fogadhatja be.

A benyújtás postai úton a 1134 Budapest, Váci út 29-31. címen lehetséges. Köszönjük közreműködését.

Személyes adataiban történt változásokat (pl. névváltozás, állandó lakcím, személyigazolvány, lakcímkártya számának változása) kérjük ezen a nyomtatványon jelezze.

A nyilatkozatot kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, valamint kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek szükséges kitölteni.

A nyilatkozat kitöltése abban az esetben is szükséges, amennyiben a Belépési nyilatkozaton nem nyilatkozott a közszereplői státuszáról, vagy Pénztártag halála miatt történik kifizetés a haláleseti kedvezményezett vagy a törvényes örökös számára.

A Medicover Egészségpénztárba történő belépést követően lehetősége nyílik a korábbi egészségpénztári tagságát megszüntetni, és a másik pénztárban lévő egyéni számlájának fedezetét a Medicover Egészségpénztárba átkérni.

A nyomtatvány kitöltését követően a Medicover Egészségpénztár intézi az átlépési folyamatot.

Esetleges panaszával kérjük forduljon munkatársainkhoz a +36 1 465 3125-ös telefonszámon, vagy az info@medicoverep.hu e-mail címen.

Írásbeli panaszát az MNB által készített formanyomtatványon is benyújthatja e-mailen (info@medicoverep.hu) vagy postai úton (1134 Budapest, Váci út 29-31.).