A kitöltött és aláírt nyomtatvány(okat)t a Medicover Egészségpénztár részére az alábbi módokon van lehetősége megküldeni:

  • e-mailen az ügyfélkapun keresztül történő (AVDH) hitelesítést követően az avdhugyintezes@medicoverep.hu e-mail címre. (Fontos: e-mailen kizárólag AVDH hitelesítéssel ellátott dokumentumokat áll módunkban elfogadni, melyről kérjük olvassa el részletes tájékoztatónkat.)
  • Medicover recepciókon keresztül történő átadással (eredeti papíralapon), vagy
  • postai úton (eredeti papíralapon, a Medicover Egészségpénztár 1134 Budapest, Váci út 29-31. címre).

Fontos tudnivaló, hogy a Belépési nyilatkozat mellé – jogszabályi előírás miatt – a személyazonosító okmány másolatát (személyi igazolvány/jogosítvány/útlevél) ÉS a lakcímkártya (csak a lakcímet tartalmazó első oldal) másolatát is csatolni szükséges!

A pénztári számla egy családi számla, így jelölés esetén közeli hozzátartozója, mint szolgáltatásra jogosult is igénybe vehet szolgáltatást. Szolgáltatásra jogosult lehet: házastárs/élettárs, szülő, nagyszülő, dédszülő, gyermek, testvér, unoka. Nem lehet szolgáltatásra jogosult a közeli hozzátartozó hozzátartozója (pl. anyós/após, testvér gyermeke/házastársa, stb.).

Tagsága alatt bármikor lehetősége van haláleseti kedvezményezettet megjelölni. Jelölés esetében a megnevezett(ek) örökli(k) a pénztári egyéni számlájának összegét. Haláleseti kedvezményezett bárki lehet, nem szükséges közeli hozzátartozónak lenni. Jelölés hiányában az elszámolás a törvényes öröklés szabályai szerint zajlik. Fontos, hogy a nyomtatvány papíralapon történő beküldése esetén tanúk által is hitelesítve legyenek.

Társkártyát igényelhet Egészségkártyája mellé a bejelentett szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozója részére.   Új belépő/átlépő részére nem szükséges a nyomtatvány kitöltése, új tagjaink esetében a Medicover Egészségkártya elkészítése automatikusan megtörténik.  Elvesztés, megrongálódás, névváltozás esetén ezen nyomtatvány benyújtásával lehetséges újat igényelni.

Készpénzes számláit az ún. Számlaösszesítő nyomtatványon keresztül nyújthatja be a Pénztárba. Fontos tudnivaló, hogy a Pénztár kizárólag a számla első, eredeti példányát fogadhatja be. A benyújtás postai úton a 1134 Budapest, Váci út 29-31. címen lehetséges. Köszönjük közreműködését.

Személyes adataiban történt változásokat (pl. névváltozás, állandó lakcím, személyigazolvány, lakcímkártya számának változása) kérjük ezen a nyomtatványon jelezze.

A nyilatkozatban van lehetősége megbízni a Pénztárt, hogy a Medicover biztosítás/családi kiterjesztés díját az egyéni számlája terhére – a Biztosító által benyújtott számla ellenében – kifizesse a Medicover Biztosítónak.

A nyilatkozatban van lehetősége megbízni a Pénztárt, hogy a Várandósgondozás díját az egyéni számlája terhére – a szolgáltató által benyújtott számla ellenében – kifizesse a Medicover Egészségközpont Zrt. számára.

A nyilatkozatot kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, valamint kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek szükséges kitölteni. A nyilatkozat kitöltése abban az esetben is szükséges, amennyiben a Belépési nyilatkozaton nem nyilatkozott a közszereplői státuszáról, vagy Pénztártag halála miatt történik kifizetés a haláleseti kedvezményezett vagy a törvényes örökös számára.

A Medicover Egészségpénztárba történő belépést követően lehetősége nyílik a korábbi egészségpénztári tagságát megszüntetni, és a másik pénztárban lévő egyéni számlájának fedezetét a Medicover Egészségpénztárba átkérni. A nyomtatvány kitöltését követően a Medicover Egészségpénztár intézi az átlépési folyamatot.

Esetleges panaszával kérjük forduljon munkatársainkhoz a +36 1 465 3125-ös telefonszámon, vagy az info@medicoverep.hu e-mail címen. Írásbeli panaszát az MNB által készített formanyomtatványon is benyújthatja e-mailen (info@medicoverep.hu) vagy postai úton (1134 Budapest, Váci út 29-31.).